top of page

Det nærmer seg frist for aksjonærregisteroppgaven!


Har du oversikt over skatteordningene som kan gi deg fradrag?


Noen bedrifter opplever at det er enkelt å levere aksjonærregisteroppgaven selv - og det er kanskje det for noen? Imidlertid er en god regnskapsfører ikke bare opptatt av å få jobben gjort - men opptatt av å sørge for at bedriften og aksjonærenes interesser blir ivaretatt. Om du ikke kjenner til alle skatteordningene som kan gi deg fradrag på privat skattemelding anbefaler vi deg å overlate jobben til en regnskapsfører som kan det. Ta kontakt med oss i Proxo Regnskap om du trenger hjelp med dette.

Skattemessige ordninger for aksjonærer

Det finnes skattemessige ordninger som gir deg som aksjonær muligheter til å trekke fra aksjeinnskudd ervervet i form av stiftelse eller nytegning. En av disse heter skatteinsentivordningen.

I hovedsak sier skatteinsentivordningen at: "Personlige skattytere kan få fradrag i alminnelig inntekt med inntil kroner 1 million årlig for aksjeinnskudd i oppstartselskap."

(Fradraget var begrenset til kr 500 000 for investering gjort før 2020).

Med andre ord innebærer dette at du kan ha rett til å trekke ifra 1 million i ekstra fradrag på skattemeldingen din som privatperson. Det er riktignok noen krav både til deg og selskapet som må oppfylles. I tillegg må aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) være korrekt utfylt.


Dette er en av årsakene til at vi fremdeles anbefaler at regnskapsfører leverer aksjonærregisteroppgaven.Fristen for innlevering av aksjonærregisteroppgaen er 31.januar hvert år. I fjor skrev vi om noen fallgruver som du kan lese mer om her.


Proxo Regnskap har kontorer i Stjørdal, Trondheim og Frosta - og tar gjerne i mot henvendelser fra hele landet. Vi jobber med alle de vanligste skybaserte løsningene.


Vi anbefaler også at du leser disse innleggene:


Velkommen til Proxo Regnskap, kontakt oss slik at vi kan vise deg hvordan vi kan hjelpe deg med: Bedre Oversikt, Smartere Regnskap!


Ta kontakt med daglig leder: Roar Husby: roar@proxo.no // +47 928 10 584 eller

ERP konsulent og seniorrådgiver: Robert Alstadvold: robert@proxo.no // +47 908 83 28258 views0 comments

Comments


bottom of page