top of page

Proxo Regnskap hjelper deg med Aksjonærregisteroppgaven!


Vi anbefaler at Regnskapsfører leverer aksjonærregisteroppgaven

Det nærmer seg 31 januar, som er fristen for å levere aksjonærregisteroppgaven. Vi anbefaler at regnskapsfører leverer dette via sitt regnskapssystem. Dette vil forhåpentligvis redusere antall feilkilder. Hvorfor kan du lese om nedenfor.

Hvem må levere?

Det er ikke alle som må levere denne oppgaven, men vi skal her se på aksjeselskaper som er pliktige til å levere. Merk at det finnes unntak, samt at selskap som har opphørt og eksistere i 2020 har plikt til å levere oppgaven.

Hva skjer om den ikke blir levert?

Dersom oppgaven ikke blir levert innen fristen risikerer selskapet tvangsmulkt. Få dager etter fristen vil selskapet motta et varsel om dette. Tvangsmulkten utgjør ett rettsgebyr per dag frem til oppgaven leveres. Ett rettsgebyr utgjør pr desember 2020 kr 1 172. Den gode nyheten er at det er satt et tak på 50 dager. Dette innebærer at den totale tvangsmulkten ikke overstiger 50 rettsgebyr. Pr desember 2020 kr 58 600.

Hvorfor leverer selskapet aksjonærregisteroppgave?

Opplysningene i oppgaven gir Skatteetaten grunnlag til å produsere og sende ut aksjer og egenkapitalbevis til aksjonærene (skjema RF-1088). Dette vil danne grunnlag for forhåndsutfylte skattepliktige beløp i skattemeldingen. Opplysninger som typisk skal være med er alle hendelser knyttet til selskapets aksjer som har skjedd i 2020. Slik som; utbytte, skattepliktige aksjonærlån, utstedelse av nye aksjer, aksjetransaksjoner og endringer i aksjekapitalen.

Selv om selskapet leverer oppgaven med feil, er det aksjonærens ansvar at sin egen skattemelding blir korrekt.

Finnes det fallgruver?

Å levere en oppgave i et selskap som ikke har særlig virksomhet, kan synes å være enkelt. Men det er allikevel noen forskrifter til skatteloven som det kan være greit å vite om.

Jeg skal her ta for meg, i enkle former, det som går på mellomværende mellom aksjonær og selskap. Dvs aksjonærlån.

Kort og forenklet kan vi si:

Lån (dvs kredit, mellomværende og/eller sikkerhetsstillelse) fra selskapet til personlig aksjonær OG deres nærstående, skal ansees som utbytte og skattlegges etter aksjonærmodellen. Dette skal inn på aksjonærregisteroppgaven. Med nærstående her menes: ektefelle, person som aksjonær er i slekt eller svogerskap med i opp eller nedstigende linje så nær som onkel og tante.

Men det finnes noen unntak:

Her er en forenklet oversikt over disse:

  • Kredit/sikkerhetsstillelse under 100 000 fra selskap til aksjonær der dette innfris innen 60 dager etter at den ble gitt. Merk at dette gjelder både forskudd på reise, lønn og andre former for uttak.

  • Kundefordring som er et ledd i selskapets ordinære virksomhet, dersom denne innfris innen 30 dager etter at den ble gitt.

Merk at dersom aksjonærens samlede lån og kredit på et tidspunkt overstiger 100 000, skal hele beløpet beskattes. Dette uavhengig om det er flere lån og sikkerhetsstillelser som til sammen fører til at summen overstiger 100 000.

Selv om man må betale utbytteskatt på aksjonærlån, får man ikke beholde pengene. Disse må enten betales tilbake, eller avregne de mot senere utbetalinger.

Dersom du ønsker bistand i forbindelse med Aksjonærregisteroppgaven hjelper vi deg gjerne!

Proxo Regnskap AS – Bedre oversikt, smartere regnskap!

  • Avdeling Stjørdal: Robert Alstadvold, tlf 908 83 282

  • Avdeling Frosta: Geir Ove Nesshaug, tlf 411 07 642

  • Avdeling Trondheim: Robert Alstadvold, tlf 908 83 282

28 views0 comments

Comments


bottom of page