top of page

Har du ikke startet med budsjetteringen for 2022 ennå?


En av de vanligste feilene er å starte for sent.


Et budsjett er en plan som viser hvilke inntekter og kostnader du forventer å ha i løpet av en bestemt periode. Budsjettet er som regel basert på tidligere år, samt up to date knowhow.


Å lage et budsjett er en prosess der bevisstgjøring av kostnader ned på detaljnivå er viktig. Du får anledning til kontrollere alle kostnads kontoer å se hva de virkelig inneholder. De fleste kostnader er kjente, men er de nødvendige sett opp mot inntekten de genererer?

Når du er ferdig med selve budsjettet kommer den interessante jobben, nemlig likviditetsbudsjettet.


Likviditetsbudsjettet viser innbetalinger og utbetalinger, som igjen viser om man har nok likvider til å betjene selskapets løpende utgifter.

Det som er viktig med å ha et godt resultatbudsjett er at du kan bruke disse tallene i likviditetsbudsjettet. En klassisk feil her er at man glemmer at resultatbudsjett er eks. mva. slik at man må ta hensyn til dette, samt innbetaling av mva. til korrekt tid. Husk også innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk annenhver måned.

Dersom du bruker tid på å lage disse to budsjettene skikkelig, har du en mal som kan brukes videre og vil spare deg for tid.

Dersom du trenger litt coaching, brainstorming eller tips til hvordan man starter, eller hjelp til å lage budsjettene; kontakt Robert Alstadvold på 90883282, robert@proxo.no


Velkommen til Proxo Regnskap i Stjørdal, Trondheim og Frosta.

Proxo Regnskap - Bedre Oversikt, Smartere Regnskap!


Comments


bottom of page