top of page

Tid for sommer og feriepenger!Selv om de aller fleste skulle ønske at man kunne få lønn i ferien - så har man ikke det!


Det er feriepengene som skal dekke opp for dette under ferieavvikling . Ferieloven bruker 6 virkedager i en uke i sine beregninger, mens de fleste har 5 dagers uke. Dette fører til at de som har 4 ukers ferie dvs 20 dager pluss 1 dag ,ifølge ferieloven har 25 dagers ferie inkludert lørdager. ((4×6)+1=25 virkedager. For de som har 5 ukers ferie regner ferieloven 5×6=30 dager. I en måned er det 26 virkedager i ferieloven.

Ved 4 ukers ferie får vi:

 • Fastlønn utbetales (26/26)

 • Pluss feriepenger (10,2% av feriepengegrunnlaget)

 • Minus trekk for ferietid. Dvs at man trekkes for den perioden man skal ha ferie. (Månedslønn/26 virkedager) x 25

Ved 5 ukers ferie får vi:

 • Fastlønn utbetales (26/26)

 • Pluss feriepenger (12% av feriepengegrunnlaget)

 • Minus trekk for ferietid. Dvs at man trekkes for den perioden man skal ha ferie. (Månedslønn/26 virkedager) x 30

Det er ulik praksis i hvordan dette fremkommer på lønnsslippen, og enkelte ganger kan dette være vanskelig å forstå.


Hos Proxo Regnskap har vi en egen Lønn/HR-avdeling som kun jobber med lønn, og som derfor har bred og lang erfaring innen dette.

Hos de aller fleste utbetales feriepengene i juni

Feriepenger er regulert av Feriepengeloven. Feriepenger skal kompensere for lønn under avvikling av ferie, og skal i utgangspunktet betales ut siste lønningsdag før ferien. Men normal praksis er at man får feriepengene utbetalt i sin helhet juni, og lønn resten av året. På denne måten er man sikret økonomisk ved at man enten får lønn eller feriepenger 12 måneder i året. (Dvs får penger på kontoen 12 måneder i året.) Temaet feriepenger er komplisert og vi kan ikke belyse alle aspekter her. Men her belyser vi de viktigste punktene ved å forklare hvordan feriepenger blir beregnet - samt noen andre viktige punkter.


Noen fakta:

 • Feriepenger er ikke skattefrie som mange tror. De utbetales derimot skattefritt, men skatten på feriepengene er hensyntatt i de andre 11 lønningene du får resten av året.

 • Det er ikke lov for arbeidsgiver å utbetale forskudd på feriepengene.

 • Ferieloven sier 4 uker ferie og 1 dag ferie med en feriepenge sats på 10,2 %. Noen selskaper bruker 5 uker ferie og 12% feriepenger.

 • Ansatte over 60 år har en ekstra ferieuke og har noe høyere sats, men denne omhandles ikke i dette innlegget.

 • Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at ferie blir avviklet, og arbeidstaker har plikt til å ta ferie.

 • Det er ikke lov å ta ut ferie i penger.

Vi anbefaler deg å ta kontakt med din regnskapsfører dersom du er usikker på om du får beregnet feriepengene dine korrekt og om du er trukket riktig lønn i ferien.

Vi ønsker deg en riktig god sommer og ferie!


Comments


bottom of page