top of page

Hvordan beregne likviditetsgrad?


Until debt tear us apart

Man får håpe at det ikke går så galt som på bildet over, og for å unngå det - er det helt nødvendig med god kontroll av kontantstrøm og sørge for at man har god likviditet.


Når vi snakker om hvilken likviditetsgrad bedriften har, mener vi nøkkeltall som sier noe om likviditeten og betalingsevnen man har. Mens likviditet betyr det samme som betalingsevne. Banken er et typisk eksempel på hvem som vil vurdere likviditetsgraden din, for å sjekke kapasitet du har til å betale avdrag og renter på et eventuelt lån.


Når vi snakker om likviditetsgrad er det tre forskjellige forhold vi betrakter og beregner;


Likviditetsgrad 1:

Omhandler forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og bør ligge på 2 eller høyere. Formelen for å beregne likviditetsgrad 1 er:

Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld = Likviditetsgrad 1


Likviditetsgrad 2:

Omhandler forholdet mellom omløpsmidler og varelager, og bør være minst 1. Formelen for beregning er:

(Omløpsmidler - Varelager) / Kortsiktig gjeld = Likviditetsgrad 2


Likviditetsgrad 3:

Omhandler forholdet mellom de mest likvide midlene og kortsiktig gjeld, og bør være høyere enn 0,33.

(Kassebeholdning + Bankinnskudd) / Kortsiktig gjeld = Likviditetsgrad 3
Viktige begreper


Likviditet er det samme som betalingsevne.


Likviditetsgrad er nøkkeltall som sier noe om din betalingsevne. Har likviditetsgraden en negativ utvikling, bør varsellysene blinke.


Likvide midler er verdier som kan omsettes her og nå for å foreta en kontant betaling. De mest likvide midlene er derfor bankinnskudd, børsnoterte aksjer og obligasjoner.


Omløpsmidler er eiendeler eller penger som lett kan omsettes til kontanter. Her snakker vi for eksempel om kontanter, varelager, kundefordringer eller børsnoterte aksjer.


Kortsiktig gjeld er gjeld som skal nedbetales innen et par år slik som skyldig skatt, MVA eller lønn.


Trenger du hjelp med regnskapet?


Vårt mål er at du skal ha trygge og ryddige rammer i din bedrift, og at du skal lykkes med din kjernevirksomhet. Kontakt oss om du ønsker en fremoverlent og engasjert regnskapsfører.


Daglig leder Proxo Stjørdal, Hilde Loua: hilde@proxo.no / +47 425 49 600

Daglig leder Proxo Trondheim, Erik Lutdal: erik@proxo.no / +47 930 13 530

Daglig leder Proxo Frosta, Geir Ove Nesshaug: geirove@proxo.no / +47 411 07 642

ERP-konsulent og senior rådgiver, Robert Alstadvold: robert@proxo.no / +47 908 83 282Proxo Regnskap Trondheim AS - Bedre Oversikt, Smartere Regnskap! 
bottom of page