top of page

Hva er likviditet?Hva er likviditet?


Enkelt forklart betyr likviditet, betalingsevne, som handler om bedriftens evne til å betale for seg og holde seg a jour med kortsiktige betalingsforpliktelser og regninger. Om du har vanskeligheter med å betale regningene dine innen forfallsdato, har du dårlig likviditet.


Få bedre kontroll ved å sette opp et likviditetsbudsjett


For å ha god kontroll på likviditeten til selskapet, kan du enkelt og greit sette opp et likviditetsbudsjett hvor du registrerer alle forventede inntekter, og alle regninger du vet at forfaller. Vi anbefaler at du i tillegg beregner en post for uforutsette utgifter.


Et likviditetsbudsjett er enkelt og svært nyttig, og bidrar til en bedre kontroll.Hvordan kan du bedømme om en bedrift har god eller dårlig likviditet?


Om du regner ut likvidtetsgraden til bedriften kan du enkelt finne ut om hvordan likviditeten i et selskap er. Likviditetsgraden er nøkkeltall som omhandler omløpsmidler, varelager, likvide midler og kortsiktig gjeld. Les også: Hvordan beregne likviditetsgrad?


Om Proxo Regnskap


Vi har kontorer i Stjørdal, Frosta og Trondheim, og har bred kompetanse fra Enk, til AS og landbruksregnskap. Vi er tidlig ute med ny teknologi, som hele tiden gir deg som kunde tilgang til de mest effektive verktøyene.


Vurderer du ny regnskapsfører eller trenger en økonomisk rådgiver?


Vårt mål er at du skal ha trygge og ryddige rammer i din bedrift, og at du skal lykkes med din kjernevirksomhet. Kontakt oss om du ønsker en fremoverlent og engasjert regnskapsfører.


Daglig leder Proxo Stjørdal, Hilde Loua: hilde@proxo.no / +47 425 49 600

Daglig leder Proxo Trondheim, Erik Lutdal: erik@proxo.no / +47 930 13 530

Daglig leder Proxo Frosta, Geir Ove Nesshaug: geirove@proxo.no / +47 411 07 642

ERP-konsulent og senior rådgiver, Robert Alstadvold: robert@proxo.no / +47 908 83 282


Proxo Regnskap Trondheim AS - Bedre Oversikt, Smartere Regnskap!


 

Comments


bottom of page