top of page

Vi snakker hele tiden om regnskap, men hva er det egentlig?


Hva er et regnskap?

Et regnskap handler om å ha kontroll slik at man kan ta veloverveide beslutninger. Og er en systematisk oppstilling av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Når man har god oversikt vil det være lettere å planlegge og gjennomføre en god strategi for hvordan bedriften kan nå målene sine.


Mange syns regnskap er gøy nettopp pga. den gode kontrollen man får over bedriften. Ved å bruke regnskapet blir det enklere å vite hvilke tilpasninger og endringer man bør gjøre i bedriften. Er det besparelser som bør gjøres? Eller er den nye tjenesten du vurderer lønnsom?


Proxo Regnskap kan hjelpe deg med hele den økonomiske delen av bedriften, i tillegg har vi lav terskel, så om du er gründer og er redd for om du har rotet det til kan du kontakte oss. Vi hjelper deg fra der du står i dag, og vil sørge for at du får bedre oversikt - i tillegg til at du får et smartere og enklere regnskap å følge opp. Enten du er landbrukskunde, driver aksjeselskap eller konsern, har vi regnskapsmedarbeidere med lang erfaring som kan bistå deg.


Regnskap - systematisk oppstilling

Regnskapet (systematisk oppstilling av bedriftens økonomiske forhold) er et hjelpemiddel for å ha oversikt over den økonomiske situasjonen og for å ta riktige beslutninger i forbindelse med utviklingen i bedriften.


Balanse og resultat - umiddelbar status og innsikt i utviklingen i en gitt periode

Balanse og resultat er to sentrale begreper i regnskapet ditt. Hvor balansen gir deg et umiddelbart bilde av den økonomiske situasjonen i bedriften, og resultatet viser utviklingen innenfor en gitt periode. F.eks. hva bedriften din har tjent mellom 1.9.22 - 30.9.22.

Årsregnskap og driftsresultat - den formelle og lovregulerte delen av regnskapet

Årsregnskapet som du kjenner til er noe de aller fleste bedrifter i Norge må sende inn for å oppfylle kravene i Regnskapsloven. Årsregnskapet er den delen av regnskapet som er offentlig og som har til hensikt å hjelpe eksterne til og vurdere bedriften din. Mens driftsresultat ikke reguleres av loven, men som mange bedrifter har for eget bruk. I tiden fremover vil vi ta for oss ulik ulike type regnskap og se på noen kundeeksempler.


Proxo Regnskap - Bedre oversikt, Smartere regnskap


Du finner oversikt over våre tjenester her.

For mer informasjon kontakt Robert Alstadvold: robert@proxo.no


38 views0 comments

Comments


bottom of page