top of page

Siste nytt om Dine Sykemeldte, nå er det lettere å NAVigere!Med økt arbeidspress når ansatte er syke, hjelper det med enklere NAVigering!


Er du nærmeste leder for den sykemeldte? Mange syns det har vært vanskelig å navigere på Nav og følge med på det siste når en ansatt er sykemeldt. Krav til oppfølging, og hvordan det går med det syke. Er det noen man har glemt? Og så videre.


Siste nytt er nå at Nav har gjort forbedringer av "Dine sykemeldte", intensjonen er å gi deg som arbeidsgiver bedre oversikt over syke medarbeidere.


Hva er blitt bedre?


På siden under nav.no finner du sykemeldinger, søknader om sykepenger, du kan utarbeide oppfølgingsplaner og motta innkalling til dialogmøter. På de nye sidene får du:

  • Pushvarsler slik at du enkelt holder orientert om hva som har skjedd siden sist

  • Siden er blir mer oversiktlig slik at du kan ha bedre kontroll slik at du kan følge opp de syke medarbeiderne dine bedre.

  • Det er blitt betydelig enklere å NAVigere seg rundt på sidene.


Hvordan få tilgang på "Dine Sykemeldte"?


Du må være registrert som nærmeste leder for å få tilgang til "Dine sykemeldte". Her er en oversikt over hvordan du får tilgang:


  1. Det er personalansvarlige ledere som forholder seg til nav.no

  2. Når HR- og lønns ansvarlig henter sykmeldingen i Altinn, melder de samtidig inn hvem som er nærmeste leder for den sykmeldte.

  3. Deretter finner personal lederen alt som trengs under "Dine sykmeldte". Med andre ord er det ikke nødvendig at vedkommende tildeles tilgang til Altinn.

  4. Om virksomheten er liten, kan daglig leder være nærmeste leder for den sykemeldte.


Om du ønsker hjelp med regnskap, HR og lønn

Vi er et regnskapsbyrå som tar kundene våre og deres bedrifter på alvor, derfor vil du finne at vi stiller oss til rådighet med god bredde innen våre tjenester. Du vil finne mer om våre tjenester her.


For å få et inntrykk av de nye sidene, finnes det en demoversjon av de nye sidene for Dine sykmeldte.
Comentários


bottom of page