top of page

Onboarding av nyansatteMangler du kompetanse på onboarding av nyansatte?


Visste du at Proxo Regnskap bistår med onboarding av nyansatte? Vår jobb handler ikke bare om å holde orden på rapportering og tall, men den handler også om å rette fokus på HR og hjelpe våre kunder med verdiskapning gjennom utvikling av de menneskelige ressurser. Vår HR-ekspert Renate Aune deler viktige erfaringer i dette innlegget i Regnskapsbloggen.


En smidig og lett onboarding er viktig for at den nyansatte skal oppleve at de har kommet til riktig sted, og påvirker kontoret og arbeidsmiljøet positivt. Onboardingen bør legge forholdene godt til rette for en vellykket ny arbeidsrelasjon og forhåpentligvis en så lang relasjon som mulig. Hvor vellykket onboarding din bedrift har, er avgjørende for arbeidsmiljø, leveranse og trivsel - og påvirker ikke bare den nye på laget - men hele kontoret.


Vi har forhørt oss med vår HR-ekspert om hvordan onboardingen bør foregå, og hvem som burde involveres i prosessen. Renate Aune er ansvarlig for HR og lønn hos Proxo Regnskap, og har lang erfaring og har etablert et system for on- og offboarding av ansatte som fungerer.


Hva er det som er viktig ved onboarding av nyansatte?


- Det er viktig med gode rutiner for onboarding, og man burde alltid ha en sjekkliste man bruker i forberedelsene. På denne måten får den nyansatte en positiv og god start fra første arbeidsdag. For store bedrifter anbefaler jeg en fadderordning som vil være med på å forenkle prosessen slik at den nyansatte blir lettere inkludert og kjent med kollegaer og arbeidsoppgaver.


Hvem er ansvarlig for en vellykket onboarding?


- Hele bedriften er ansvarlig og særskilt den avdelingen det gjelder. Sammen er man ansvarlig for en god onboardingprosess. Om man får en dårlig onboarding, kan dette påvirke hele kontoret. Det kan også gi den nyansatte mye ubehag og stress, som gjør at det tar lengre tid å komme seg inn i arbeidsmiljøet og oppgavene. Den første tiden handler om å gi den nyansatte en indre bekreftelse på at det var en klok beslutning å bytte arbeidsplass.

Hva med offboarding?


- Like viktig som gode rutiner for onboarding er det at bedriften har gode rutiner ved offboarding. En tidligere ansatt skal være en god ambassadør for sin tidligere arbeidsplass. Da gjelder det å vise respekt for det valget den ansatte har tatt og ønske lykke til videre, gjerne med en hyggelig sosial sammenkomst når den siste arbeidsdag nærmer seg.

Kan du fortelle litt om din rolle i Proxo Regnskap?


- Min jobbhverdag består i å være rådgiver for våre kunder ved ansettelse, avvikling av arbeidsforhold, god oversikt over bl.a. arbeidsplan / ferieplan, kontakt med NAV ved sykmelding eller refusjoner av f.eks. lønnstilskudd. Jeg introduserer kundene våre for digitale plattformer for timelister, reiseregninger og lignende. Som en naturlig del av dette er jeg behjelpelig med å tilordne gode rutiner for onboarding og offboarding. Den operative delen av lønnsarbeidet innebærer innrapportering til det offentlige, og til enhver tid å være oppdatert på gjeldene lover og regler, og organisere lønnskjøringer på en systematisk og effektiv måte.


Proxo Regnskap kan hjelpe bedriften på flere måter og er et regnskapsbyrå som har kontorer i Stjørdal, Trondheim og Frosta. Vi tilbyr regnskapstjenester, bistår med HR og lønn, og vi kan bidra i en aktiv rolle med kvalifisert hjelp innen ledelse og økonomi .

Vil du vite mer om HR og hvordan vi kan bistå med onboarding og offboarding?


Kontakt gjerne daglig leder Roar Husby roar@proxo.no - +47 928 10 584 eller

ERP-konsulent og seniorrådgiver Robert Alstadvold robert@proxo.no - +47 908 83 282.


Proxo Regnskap - Bedre Oversikt, Smartere Regnskap!


Comments


bottom of page