top of page

Oktober 2021: Oversikt over offentlige forpliktelser for næringsdrivendeOffentlige frister for næringsdrivende


Som næringsdrivende er det mange oppgaver og offentlige forpliktelser å passe på, derfor gir vi deg en oversikt for oktober 2021 her i Proxo Regnskapsblogg. Husk likevel at dersom du skulle ønske vår hjelp til noe, bidrar vi gjerne. Vi har dyktige regnskapsrådgivere som har hvert sitt ekspertise område slik at du som kunde når som helst skal kunne få den beste kompetansen til rådighet. Vi har kontorer i Stjørdal, Trondheim og i Frosta.


FRISTER OG OPPGAVER FOR OKTOBER 2021


5.oktober 2021: A-melding


A-meldingen er en månedlig melding fra arbeidsgiver til NAV, SSB og Skatteetaten om ansattes inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt for virksomheten.


Meldingen skal leveres av alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Når den er riktig utfylt, viser den hvor mye merverdiavgift du skal betale til staten, eller staten skal betale til deg. Du kan ikke sende inn mva-meldingen hvis du ikke er registrert.Kommuner og noen typer private og ideelle virksomheter kan kreve refusjon av merverdiavgift. Denne ordningen kalles merverdiavgiftskompensasjon.


Hvem kan kreve kompensasjon?

 • Kommuner

 • Fylkeskommuner

 • Interkommunale selskap

 • Barnehager

 • Kirkelig fellesråd og menighetsråd

 • Private eller ideelle virksomheter som produserer visse lovpålagte tjenester for kommune eller fylkeskommuneRegistrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i skattemelding for særavgifter (særavgiftsmeldingen).


Dette kan du gjøre:

 • Registrere og sende inn ny særavgiftsmelding

 • Oversikt over lagrede og innsendte meldinger

 • Forhåndsutfylt melding for særavgifter registrert på virksomheten

 • Mulighet for filopplasting fra egne systemer

 • Endre tidligere innsendte og forfalte meldinger.

 • Tilbakemelding på PDF med KID

20. oktober 2021: MVA-melding for e-handel (VOEC) - frist for levering og betaling


Utenlandske tilbydere av elektroniske tjenester må beregne og betale MVA på B2C salg til Norge. Norske skattemyndigheter har etablert en forenklet registrerings- og rapporteringsordning for virksomheter som ikke er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr elektroniske tjenester (inkludert elektroniske kommunikasjonstjenester) til privatpersoner og ikke næringsdrivende kunder (B2C) i Norge.


Om du trenger bistand eller hjelp, kontakt oss! Vi kan hjelpe deg: robert@proxo.no

Proxo Regnskap - Bedre Oversikt, Smartere Regnskap!Recent Posts

See All

Comments


bottom of page