top of page

Hvorfor er det viktig med god likviditet?God Likviditet og høy troverdighet

Hvorfor er det viktig med god likviditet? Å ha god likviditet betyr at virksomheten har god betalingsevne. Det er viktig at virksomheten har god likviditet slik at man kan kjøpe varer og tjenester, og betale regningene sine. En bedrift bør i tillegg ha midler til utvikling og markedsføring for å sikre vekst.


En virksomhet med god likviditet viser god betalingsevne, noe som gjør at bedriften blir mer attraktiv og tiltrekker seg gode samarbeidspartnere, leverandører og investorer.


Likvide midler

Bedriftens likvide midler er verdier som kan omsettes her og nå, slik at et kontant kjøp kan foretas. Eksempler på likvide midler er børsnoterte aksjer, obligasjoner, bankinnskudd og kontanter.


Hvordan kan du sørge for at virksomheten har god likviditet?

For å sørge for god likviditet bør du ha god likviditetsstyring og rutiner for en rekke ting. I tillegg er det viktig å tenke på at, kunder som er dårlige betalere gir deg dårlig likviditet. Det hjelper ikke å ha fakturerte midler, når pengene ikke kommer inn. Det gir deg mye ekstra jobb, og gir deg utfordringer med at du må "legge ut" MVA. På samme måte må du sørge for at varelageret har en god omløpshastighet. Det er viktig at verdiene til virksomheten ikke er låst på et varelager lenger enn det som er forsvarlig.


Her er noen konkrete punkter som vil gi deg bedre likviditet:

  • Inngå avtaler med kundene dine der betalingsvilkår og faktura informasjon er tydelig

  • Send ut fakturer til fast tid i måneden, og send ut fakturaene i tide.

  • Sørg for å få inn pengene raskere.

  • Følg opp fakturaene dine i tide.

  • Ha gode rutiner for inkasso.

  • Du kan vurdere å selge fakturaer.

  • Sørg for god omløpshastighet på varelageret.

  • Istedenfor å tenke at du kan gjøre mye av dette selv, vurder om ikke det kan lønne seg å la regnskapsfører ta en del av disse oppgavene.

God likviditetsstyring

Det er viktig å ha gode rutiner, slik at du har kontroll og oversikt over bedriftens betalingsevnen. Med likviditetsstyring er viktig og handler om å omtimalisere kontantstrømmen. Når du analyserer bedriftens nøkkeltall og anvender likviditetsbudsjett, vil man få god kontroll og oversikt over virksomhetens likviditet.


Vi kan bistå for å gi deg bedre oversikt, og et smartere regnskap

Proxo Regnskap er en god samarbeidspartner når det gjelder å innhente kontroll og ha god oversikt. Ta kontakt med oss om du trenger en ny regnskapsfører, eller hjelpe til god likviditetsstyring.


Kontakt: Robert Alstadvold: robert@proxo.noComments


bottom of page