top of page

Hva er egentlig en a-melding og hva brukes den til?


Hva er egentlig en a-melding og hva brukes den til?

A-ordningen ble innført i 2015 og var ment å gjøre arbeidsgivers kommunikasjon mot myndighetene så effektiv som mulig. Tidligere var det fem ulike skjemaer, tre etater og en rekke ulike frister å forholde seg til. A meldingen er nå bare ett skjema, en kanal og en tidsfrist.

Dersom du har mere enn 8 ansatte MÅ a meldingen sendes via lønnssystemet, men vi anbefaler å sende det via lønnssystemet uansett, da a-meldingen inneholder mye viktig informasjon. Det er også meget viktig at informasjonen er korrekt, samt meldt inn i riktig periode, da NAV ser når du har jobbet og ikke, samt hvor mye du har tjent. Dette kan ha betydning for både rettigheter til dagpenger og sykepenger.

Det er Skatteetaten, NAV og SSB som bruker opplysningene i a-meldingen.

A-meldingen inneholder bla:

  • Lønn, feriepenger forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

  • Opptjeningsperiode

  • Innbetalt tjenestepensjon

  • Refusjon sykepenger

  • Naturalytelser

  • Status i arbeidsforhold, permittering og permitteringsgrad

  • Start og slutt dato i arbeidsforholdet og evt sluttårsak.

Frist for innsending er den 5 i påfølgende måned. Ved manglende rapportering kan man bli pålagt en tvangsmulkt på 119 kroner pr dag, per inntektsmottaker med feil. Samlet tvangsmulkt kan derimot ikke overstige 1000 rettsgebyr; dvs 1 199 000 kroner. (Kilde: skatteetaten.no)

Dersom du ønsker bistand i forbindelse med A-meldingen eller har behov for en dyktig regnskapsfører hjelper vi deg gjerne!

Proxo Regnskap AS – Bedre oversikt, smartere regnskap!

  • Avdeling Stjørdal: Robert Alstadvold, tlf 908 83 282

  • Avdeling Frosta: Geir Ove Nesshaug, tlf 411 07 642

  • Avdeling Trondheim: Robert Alstadvold, tlf 908 83 282

11 views0 comments

Comments


bottom of page