top of page

Har du krav på sykepenger dersom du blir sykmeldt?

Updated: Sep 20, 2021Har man krav på sykepenger dersom man blir sykemeldt?


I Proxo Regnskap har vi egne eksperter på lønn og HR, og vi bistår gjerne dersom du har spørsmål om sykepenger eller andre regnskapsrelaterte spørsmål.


Om man har krav på sykepenger? Nei, det har man ikke helt uten videre. Det er en rekke kriterier som skal oppfylles i tillegg til selve sykemeldingen før du har krav på sykepenger.

Sykepenger er noe man må søke om, og er omtalt i Folketrygdelovens kapitel 8.

Hovedregelen er beskrevet i § 8-4 og sier:


«Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer o.l., gir ikke rett til sykepenger»


Det er flere unntak til denne regelen, som vil gi sykepenger til tross for at det ikke er noen funksjonsnedsettelse. Legg merke til at konflikter på arbeidsplassen mest sannsynlig ikke gir rett til sykepenger. Dersom arbeidsgiveren mener at man ikke skal innvilge søknad om sykepenger, må man varsle både NAV og arbeidstaker om dette skriftlig. NAV vil da behandle dette i samråd med lege. Dersom arbeidsgiver får avslag fra NAV kan man klage til: «Ankemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden» De vil da avgjøre saken.


Ta kontakt dersom du har spørsmål vedrørende dette . Vi har egne eksperter som jobber

kun med HR og lønn.


Vi er opptatt av å gi deg en god økonomisk hverdag! Ta gjerne kontakt med byråleder og rådgiver Robert Alstadvold: robert@proxo.no om du ønsker å vite mer om oss.


Proxo Regnskap - Bedre Oversikt, Smartere Regnskap.

Comments


bottom of page