top of page

Frist for skattemeldingen nærmer seg med stormende skritt!


Her er et par viktige momenter for skattemeldingen

Når du skal fylle ut skattemeldingen må du være klar over at det er forskjell på å levere skattemelding for et enkeltpersonforetak og et selskap. Det er i tillegg forskjeller som avhenger av ha slags type virksomhet du driver, størrelsen på omsetningen din og hvilke fradrag du har krav på.


Som næringsdrivende, det vil si et enkeltpersonforetak, aksjeselskap eller DA, leverer du det som heter skattemelding. Skattemeldingen er det man tidligere kalte selvangivelsen, som er et skjema som viser inntekter, utgifter, gjeld og formue.


Frist for innsendelse er 31.mai, - link til utsettelse her

Fristen for innsendelse av skattemeldingen for næringsdrivende er 31 mai hvert år, men om du sender inn søknad om utsettelse innen fristen kan du få utsettelse til 30 juni. Skjemaet for utsettelse finner du her.

Aksjeselskaper må i tillegg levere årsregnskap med frist 30 juni.

Selve skatteregnskapet

Skattemeldingen er selve skatteregnskapet, og avkryssinger og tall som brukes her får betydning for selve skatteoppgjøret til selskapet. Setter du kryss på feil sted i skattemeldingen, kan det får store konsekvenser for skatteberegningen.


Det nye formatet for skattemeldingen er et såkalt standardisert digitalt format

I 2022-2024 innfases det en ny skattemelding hvor ett av hovedmomentene er at skattemeldingen skal leveres direkte fra et regnskapssystem. Dette fordi man da ser at det skjer mindre feil.


Vi ønsker deg lykke til med skattemeldingen!


Proxo Regnskap - Bedre Oversikt, Smartere Regnskap!78 views0 comments

Comments


bottom of page