top of page

Feriepengeutbetaling i juni 2021


Juni-måned for feriepengeutbetaling hos de fleste

Feriepenger er regulert av feriepengeloven. Feriepenger skal kompensere for lønn under avvikling av ferie. Feriepengene skal i utgangspunktet betales ut siste lønningsdag før ferien. Men normalt får man feriepengene utbetalt i sin helhet juni, og lønn resten av året. Dette innebærer at man er sikret økonomisk ved at man enten får lønn eller feriepenger 12 måneder i året. Dvs får penger på kontoen 12 måneder i året.

Temaet feriepenger er komplisert og vi vil ikke belyse alle aspekter her, men ta opp de viktigste punktene og forklare hvordan feriepenger blir beregnet, samt noen andre viktige punkter.

Noen fakta:

 • Feriepenger er ikke skattefrie som mange tror. De utbetales derimot skattefritt, men skatten på feriepengene er hensyntatt i de andre 11 lønningene du får resten av året.

 • Det er ikke lov for arbeidsgiver å utbetale forskudd på feriepengene.

 • Ferieloven sier 4 uker ferie og 1 dag ferie med en feriepengesats på 10,2 %. Noen selskaper bruker 5 uker ferie og 12% feriepenger.

 • Ansatte over 60 år har en ekstra ferieuke og har noe høyere sats, men denne omhandles ikke i dette innlegget.

 • Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at ferie blir avviklet, og arbeidstaker har plikt til å ta ferie.

 • Det er ikke lov å ta ut ferie i penger.

Man har selvsagt ikke lønn i ferien. Det er feriepengene som skal dekke opp for dette under ferieavvikling. Man blir derfor trukket for dette når man får feriepengene utbetalt. Her er det mange misforståelser. Vi skal derfor forsøke å forklare dette på en enkel måte nedenfor.

Ferieloven bruker 6 virkedager i en uke i sine beregninger, mens de fleste har 5 dagers uke. Dette fører til at de som har 4 ukers ferie dvs 20 dager pluss 1 dag har ifølge ferieloven 25 dagers ferie inkl lørdager. ((4×6)+1=25 virkedager. For de som har 5 ukers ferie regner ferieloven 5×6=30 dager. I en måned er det 26 virkedager i ferieloven.

Ved 4 ukers ferie får vi da følgende:

 • Fastlønn utbetales (26/26)

 • Pluss feriepenger (10,2% av feriepengegrunnlaget)

 • Minus trekk for ferietid. Dvs at man trekkes for den perioden man skal ha ferie. (Månedslønn/26 virkedager) x 25

Ved 5 ukers ferie får vi da følgende:

 • Fastlønn utbetales (26/26)

 • Pluss feriepenger (12% av feriepengegrunnlaget)

 • Minus trekk for ferietid. Dvs at man trekkes for den perioden man skal ha ferie. (Månedslønn/26 virkedager) x 30

Det er ulik praksis i hvordan dette fremkommer på lønnslippen og kan enkelte ganger være vanskelig å forstå. Vi har egen lønn / HR avdeling som jobber kun med lønn og har bred erfarng innen dette.

Vi anbefaler deg å ta kontakt med din regnskapsfører dersom du er usikker på om du får beregnet feriepengene dine korrekt. Og om du er trukket riktig lønn i ferien.

Ha en flott ferie når den tid kommer!

20 views0 comments

Comments


bottom of page