top of page

Februar 2022: Oversikt over offentlige forpliktelser for næringsdrivende


Ann Iren Gylland - Autorisert regnskapsfører hos Proxo Regnskap Foto: Karoline Pettersen / Lykt, Foto & Film

Offentlige frister for næringsdrivende.


Regnskapsbloggen legger med jevne mellom rom ut en oversikt over offentlige oppgaver og frister. Dette gjør vi for å minne om ansvar og forpliktelser forbundet med det å være næringsdrivende.


Om du opplever at februarmåned kommer litt brått på, og at du ikke helt har fått i gang det nye året - forstår vi det godt. I dag leverte alle Aksjonærregisteroppgaven og om ti dager er det frist for betaling og levering av MVA-oppgave. For full oversikt, se nederst i innlegget.


Ann Iren Gylland er autorisert regnskapsfører hos Proxo Regnskap, og stiller gjerne sin kompetanse til disposisjon. Opplever du litt "regnskapsangst" og føler at de offentlige forpliktelsene lett kan komme litt brått på - ta gjerne kontakt med oss. Vi er her for å hjelpe deg.


Ann Iren har noen gode råd som kan hjelpe mestringsfølelsen;


Det er viktig å føle at det er lett å ta kontakt med regnskapsføreren din, selv for det minste spørsmålet. Jeg pleier å si at ingen spørsmål er for dumme. Jeg anbefaler deg å forsøke og unngå "skippertak" - send gjerne bilag jevnt gjennom hele året. Det er en stor fordel å ha et godt system selv, for det med regnskap skal egentlig ikke være så stressende. Legg gjerne fristene inn i kalenderen din!

- Ann Iren Gylland, autorisert regnskapsfører hos Proxo Regnskap


Vi har dyktige regnskapsrådgivere som har hvert sitt ekspertiseområde slik at du som kunde, når som helst skal kunne få den beste kompetansen. Nedenfor, følger en oversikt over frister og oppgaver for næringsdrivende for februar 2022.


FRISTER OG OPPGAVER FOR NÆRINGSDRIVENDE - FEBRUAR 20221. februar - Oppgaver

Alle virksomheter som formidler utleie av fast eiendom skal levere opplysninger om utleieinntekter til Skatteetaten. Det samme gjelder virksomheter som på vegne av utleier inngår kontrakt om utleie av fast eiendom. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 1. februar etter inntektsåret.

Opsjoner i oppstartsselskap skal rapporteres til Skatteetaten. Leveringsfrist for ordinære oppgaver er 1. februar året etter inntektsåret.

Næringsdrivende kjøper og omsetter landbruksprodukter, plikter å gi opplysninger om all omsetning med produsentene til Skatteetaten.

Noen virksomheter kan rapportere merverdiavgift en gang i året. For dette gjelder bestemte regler.
7. februar - Oppgaver:

A-meldingen er en månedlig melding fra arbeidsgiver til NAV, SSB og Skatteetaten om ansattes inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt for virksomheten.
10. februar - Oppgaver:

Banker, forsikringsselskaper mv som betaler ut kundeutbytte skal levere opplysninger til Skatteetaten om utbetalt beløp. Leveringsfrist for ordinære oppgaver er 10. februar


Frist for rapportering for 4. kvartal.

Alle virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal levere mva-melding. Når den er riktig utfylt, viser den hvor mye merverdiavgift virksomheten skal betale til staten, eller staten skal betale til virksomheten.

Virksomheter omfattet av CRS/FATCA-reglene, og som ikke er rapporterer CRS/FATCA-opplysninger gjennom formatene for Innskudd, utlån og renter, Livsforsikring, Verdipapirfond, Aksjesparekonto, Fondskonto eller Finansprodukter, skal levere opplysninger til Skatteetaten om utenlandske kontohavere i ordningen Internasjonal rapportering CRS/FATCA. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 10. februar året etter inntektsåret.

Forvaltningsselskap, Verdipapirsentralen og andre som selger fond og som er opplysningspliktige skal levere opplysninger til Skatteetaten om verdipapirfond. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 10. februar året etter inntektsåret.

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 6. termin.

Alle virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal levere mva-melding. Når den er riktig utfylt, viser den hvor mye merverdiavgift virksomheten skal betale til staten, eller staten skal betale til virksomheten.

Forsikringsselskaper skal levere opplysninger til Skatteetaten om investering i aksjer og andre verdipapirer gjennom kapitalforsikrikng uten garantert avkastning, Fondskonto. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 10. februar året etter inntektsåret.

Tilbydere av aksjesparekonto (ASK) skal levere opplysninger til Skatteetaten. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 10. februar året etter inntektsåret.


Alle virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal levere mva-melding. Når den er riktig utfylt, viser den hvor mye merverdiavgift virksomheten skal betale til staten, eller staten skal betale til virksomheten.

Banker og finansinstitusjoner som tar del i forvaltningen eller omsetningen av finansielle produkter for andres regning som ledd i sin forretningsvirksomhet er rapporteringspliktige til Skatteetaten etter skatteforvaltningsloven § 7-3. Innleveringsfrist er 10. februar året etter inntektsåret.
Banker, forsikringsselskap, boligselskap, boligsameier, barnehager, frivillige organisasjoner og andre leverer tredjepartsopplysninger til Skatteetaten. Informasjonen fra tredjepartsopplysningene benyttes blant annet til forhåndsutfylling av skattemeldingen.

Alle næringsdrivende oppdragsgivere som har kjøpt tjenester fra selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted i inntektsåret skal rapportere det fakturerte beløpet, ekskl. mva. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 15. februar året etter inntektsåret.

Næringsdrivende, skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner, offentlige og kommunale myndigheter som betaler godtgjøring eller honorar til opphaver til åndsverk for bruk av selve opphavsretten, skal rapportere på ordningen. Leveringsfristen er 15. februar året etter inntektsåret.

Upersonlige skattepliktige som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt i to like terminer.
Fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende er 31. mai hvert år.

Skattemeldingen for aksjeselskap med alle skjema/vedlegg skal leveres elektronisk innen 31. mai.
Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i skattemelding for særavgifter (særavgiftsmeldingen).
Boligselskap skal levere opplysninger til Skatteetaten om andelshavers/aksjonærs andel av inntekter, utgifter, formue og gjeld. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 31. januar året etter inntektsåret.

Verdipapirsentralen skal levere opplysninger til Skatteetaten over investors transaksjonsoppgaver for finansielle instrumenter. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 20. februar året etter inntektsåret.


Om du trenger bistand eller hjelp, kontakt oss!

Daglig leder: Roar Husby: roar@proxo.no

ERP-konsulent og seniorrådgiver: Robert Alstadvold: robert@proxo.no


Proxo Regnskap - Bedre Oversikt, Smartere Regnskap!

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page