top of page

Lønn

Updated: Feb 27, 2022

Hos oss kan du få tilgang til timeregistrering via Visma Time og Tripletex. Alle timer overføres da sømløst til vårt system, klart til lønnskjøring.
Lønn og Personell

Våre lønnsmedarbeidere er høyst oppdatert på regler og lover innenfor fagområdet lønn. Vår oppgave er å gjøre dette arbeidet enklere for deg som kunde, ved å tilby moderne systemer, etablere effektive rutiner og sørge for korrekt innrapportering til myndighetene. Vi kan også bistå ved ansettelser, nedbemanning, oppsigelser, permitteringer og omstruktureringer hos våre kunder.


God flyt mellom systemene

Hos oss kan du få tilgang til timeregistrering via Visma Time. Alle timer overføres da sømløst til vårt system, klart til lønnskjøring. Dette fungerer utmerket kombinert med Visma.net Expense som er en løsning som gjør det enkelt for deg å føre reiseregning. Alle utlegg og kjøregodtgjørelser knytter du helt enkelt opp mot reiseregningen ved å bruke Visma´s app, så slipper du å ta vare på alle kvitteringene.


Få kontroll ved å la de ansatte rapportere inn fravær

Hvorfor ikke la de ansatte registrere sine fravær, samtidig som de har oversikt over gjenstående feriedager fra mobilen. Som leder får du full oversikt over dine ansatte og kan enkelt godkjenne ferieønsker å fravær rett fra appen. Alt dette er synkronisert med lønnssystemet slik at det blir mindre administrasjon og mer automatikk. Sykefravær som egenmeldinger, legemeldt fravær, syke barn osv blir også lagret i lønnssystemet slik at vi sammen med deg har full kontroll over alt av fravær.

Vi kan også bistå med oppfølging av sykemeldte iht. gjeldende lovverk opp mot den sykemeldte og NAV.
Vi tilbyr følgende innen lønnskjøring og HR

 • Moderne mobilbaserte løsninger for registrering av timer og fravær

 • Utbetaling og kjøring av lønn

 • Registrering og kontroll på alt av ferie og fravær

 • Bistand ved ansettelser, nedbemanning, oppsigelser, permitteringer og omstruktureringer

 • A-melding

 • Lønnsstatistikker

 • Terminvis innrapportering av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

 • Utsendelse av lønnsslipper pr mobil, post eller mail

 • Reiseregninger

 • Bilgodtgjørelse

 • Refusjon av sykepenger og lønnstilskudd

 • Innsending av årsoppgaver inkludert lønnsoppgaver og trekkoppgaver

Få en enklere hverdag, overlat lønn og HR til oss!


27 views0 comments
bottom of page