top of page

Årsregnskapet er utsatt 2 måneder, - nå nærmer det seg fristen!


Proxo Regnskap deler nyttig informasjon om årsregnskapet og årsberetningen

Fristen for å sende årsregnskapet og eventuelt revisjonsberetning for 2020 til Regnskapsregisteret er 30. september. Utsatt frist gjelder ikke for børsnoterte foretak eller foretak under tilsyn av Finanstilsynet. Det nærmer seg fristen, og Proxo Regnskap ønsker å dele nyttig informasjon.


Om bedriften din har hatt lite eller ingen drift i 2020, skal det likevel innsendes årsregnskap og årsberetning. Denne plikten gjelder også for virksomheter som er under avvikling helt til de er endelig slettet.


Formålet med at regnskapet er offentlig er å formidle relevant informasjon om en virksomhets samlede økonomiske utvikling og finansielle stilling på en slik måte at brukeren av informasjonen kan fatte gode beslutninger.


Fristen er 30. september i år, og dette innebærer at regnskapet og revisjonsberetning skal være godkjent av Generalforsamling i god tid før det. Regnskapet sendes inn elektronisk gjennom Altinn.no.


Et komplett årsregnskap skal inneholde følgende:

  • Resultatregnskap

  • Balanse

  • Noter

  • Kontantstrømoppstilling (gjelder ikke små foretak)

  • Revisjonsberetning (hvis revisjonspliktig)Årsregnskapet skal utarbeides etter reglene i regnskapsloven med forskrifter og god regnskapsskikk. Det er egne forenklede regler og krav til regnskap for mindre foretak. Regnskapsloven definerer forskjellen mellom større og mindre foretak.


Om du trenger bistand eller hjelp, kontakt oss! Vi kan hjelpe deg: robert@proxo.no


Proxo Regnskap - Bedre Oversikt, Smartere Regnskap!Comments


bottom of page