fbpx

Matpulsen AS er en grossist for næringsmidler i HORECA- markedet som ble startet våren 2017 av familien Sundet med brødrene Frank og Roger, og Franks kone Anne.

Frank har arbeidet i næringsmiddelbransjen hele sitt liv. Først som hjelpegutt sammen med faren i Ravnkloa hvor de solgte sjømat, og senere hos ulike næringsmiddelprodusenter og grossister hvor han de siste 25 årene har arbeidet som selger. Roger har arbeidet i mange av de samme firmaene, med produksjon av sjømat, logistikk og lagerstyring. Anne er utdannet bioingeniør, og har arbeidet i det offentlige både på laboratorier og i administrasjon. Ved oppstart var derfor rolledelingen klar: Frank som daglig leder og selger, Roger som ansvarlig for lager og drift, og Anne fikk det administrative ansvaret.

Visma Business det klare valget

Med erfaring fra sjømatindustriens strenge krav til sporing og behov for lagerstyring, var Visma Business (VB) et naturlig valg fra starten, og vi fikk spesialsydd en løsning til vårt behov.

Vårt første år var preget av en rekke oppstartsproblemer. Deriblant fant vi raskt ut at fakturahåndtering genererte enormt mye jobb, både for oss og daværende regnskapsfører – og dermed uforholdsmessig høye kostnader. De automatiserte løsningene som ligger i VB ble ikke  implementert, slik at faktura og bankbilag måtte håndteres manuelt, faktura-ordrematching, utsendelse av purringer ble utført av regnskapskontor etc. og det var vanskelig å holde oversikt.

Vårt samarbeid med Proxo

Vi kom i kontakt med  Stjørdal Regnskap (nå Proxo Regnskap ) og gikk over til å benytte dem som vår rådgiver og regnskapsfører i 2018. Vi har en avansert utgave av Visma Business ettersom vi har behov for nøyaktig sporing og lagerstyring, og fant raskt ut at de innehar høy kompetanse på Visma. Etter overgangen er det innført nye rutiner med implementering av automatiserte regnskapsløsninger og en stor del av regnskapsarbeidet som kontering av faktura og ordrematching, utsendelse av faktura, remittering, purre- og inkassooverføring til Visma etc. utføres nå internt hos Matpulsen ved hjelp av god veiledning og kontrollfunksjon hos Proxo.

Mindre regnskapshonorar

Ved å sammenligne årene 2017 med 2019 har vi hatt en økning i omsetning fra 4 M til 16 M, samtidig som utgifter til regnskapsfører er en fjerdedel av hva det var. Og enda bedre: vi bruker ikke mer tid på regnskap, og har full oversikt til enhver tid!

Vi opplever at Proxo Regnskap Stjørdal har høy, oppdatert kompetanse på Visma og regnskap, de er gode rådgivere og er en aktiv pådriver for å benytte automatiserte løsninger til det beste for kunden – selv om dette medfører reduserte regnskapshonorar.

Matpulsen anbefaler Proxo regnskap!

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

 

Proxo har kontor på Stjørdal, Frosta og Trondheim.

Telefon: 908 83 282 
Åpningstider:
8:00-16:00 M-F