fbpx

Søknadsportal skal være klar innen 17 april, og det er Skatteetaten som forvalter denne.

Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert hvor man oppgir omsetning i måned det søkes for, omsetning samme måned året før, samt uunngåelige faste kostnader.  Det vil bli valgfritt om omsetningsnedgang sammenlignes med samme måned i 2019, eller måles mot gjennomsnittet i januar og februar i år.

Det antas at det i ettertid vil bli utført mange kontroller i ettertid for å avdekke juks. Det er derfor viktig at man har ført regnskapet på en korrekt måte og foretatt riktige periodiseringer.

Søkere må kunne dokumentere tallene på et senere tidspunkt og ha bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor på at oppgitte beløp er riktige.

For de som er pålagt å stenge ned beregnes kompensasjon slik:

Kompensasjon = Omsetningsfall i prosent x (faste kostnader minus egenandel på 10 000) x justeringsfaktor på 0,9

For de som IKKE er pålagt å stenge ned beregnes kompensasjon slik:

Kompensasjon = Omsetningsfall i prosent x (faste kostnader minus egenandel på 10 000) x justeringsfaktor på 0,8

De som ble pålagt og stenge vil mest sannsynlig slippe egenandelen på 10 000.

Les mer på Regnskap Norge sine sider: https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-for-naringslivet–kriteriene-for-a-fa-stotte/

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

 

Proxo har kontor på Stjørdal, Frosta og Trondheim.

Telefon: 908 83 282 
Åpningstider:
8:00-16:00 M-F